Objectius

  • Identificar i esterilitzar el màxim nombre d’animals.
  • Informar de l’obligació legal d’identificar els animals, amb el microxip i la xapa corresponents, i de registrar-los al cens municipal.
  • Explicar els avantatges d’esterilitzar els animals tant per ells, com per les persones.
  • Reduir l’abandonament.
gato

Per què una campanya d’identificació i esterilització?

La problemàtica dels abandonaments

Cada any més de 30.000 animals són abandonats a Catalunya, una mitjana de quatre animals cada hora. La causa principal de l’abandonament és la manca de control de la natalitat.

La majoria dels animals de Catalunya no estan esterilitzats ni identificats. Encara hi ha molta gent que pensa que esterilitzar és perjudicial per als animals o que, si més no, creu que no aporta cap benefici , com a resultat és produeixen moltes cadellades no desitjades,. i que la identificació tampoc no és necessària, especialment quan es tracta de gats, i la realitat és que molts animales que arriben als centres d’acollida no són abandonaments sinó pèrdues que es produeixen per accident.

Per això hem creat aquesta Campanya d’Identificació i Esterilització a preus promocionals, perquè creiem que les polítiques de prevenció són la millor eina per evitar el problema de la superpoblació.

Estar informat, identificar i esterilitzar el teu animal de companyia és contribuir al seu benestar i al teu. Des de FAADA volem informar-te i contribuir a posar-t’ho fàcil a l’hora d’esterilitzar i identificar.

Reduir l’abandonament i facilitar la recuperació dels animals perduts.

Mira, la següent taula estadística. La progressió s’ha generat, considerant que una femella tingui només dues camades a la seva vida i comptant que la meitat dels animals nascuts siguin femelles que criaran en la mateixa proporció (dues vegades a la seva vida) i que el percentatge de supervivència de les femelles sigui del 100%:

Taula estadística de reproducció sobre els gats i els gossos

     
Anys 1 Gat 1 Gos
1 12 8
2 84 40
3 588 200
4 4.116 1.000
5 28.812 5.000