Els beneficis de la identificació Dades dels Registres d'animals per comunitat autònoma

La importància d'identificar i censar el nostre animal

La identificació amb microxip, la xapa identificativa i el cens municipal són obligatoris a tota Espanya. La legislació en matèria de protecció animal es gestiona a cada comunitat autònoma i en les ordenances municipals de tinença i protecció animal de cada ajuntament. Un cop identificat l’animal es dona d’alta al Registre General d´Animals de cada comunitat autònoma.

El microxip és el DNI de l’animal de companyia i la millor garantia de poder-lo recuperar en cas de pèrdua. La probabilitat de trobar un animal de companyia perdut és d'un 90% si està identificat , però és redueix a un 15% si no ho està.

Els beneficis de la identificació

Microxip

  • Col·locació senzilla i ràpida.- La grandària del microxip és similar a un gra d'arròs. S'instal·la amb un aplicador estèril i de manera subcutània . No cal anestèsia i la seva implantació és gairebé indolora.
  • Estandarditzat i fiable. - El microxip conté les dades del propietari. Les administracions autonòmiques, les clíniques veterinàries, les entitats protectores i els cossos de seguretat disposen de lectors de microxips. En cas de pèrdua d’un animal només cal llegir les dades del microxip per trobar el propietari.
  • Durador. - Els microxips estan recoberts d’una càpsula de vidre bio compatible que garanteix la seva innocuïtat. Estan preparats per durar tota la vida de l'animal.
  • Localització del propietari de l'animal. - El microxip conté un codi alfanumèric que permet accedir a la informació del propietari, emmagatzemada en una base de dades. Per a què el sistema sigui fiable és molt important actualitzar les dades en cas de canvi de propietari, modificació de les seves dades (adreça, telèfon ...) o defunció de l’animal.

Cens

Censar l'animal és important i obligatori. Com a membre de la nostra família, cal inscriure’l com a ciutadà al registre censal del municipi on residim. La inscripció es fa a l’ajuntament, que el dona d´alta al Registre General d'Animals de Companyia (ANICOM). També és important actualitzar les dades del cens quan l'animal canvia de domicili i donar-lo de baixa en cas de defunció.

Xapa

La placa identificativa també és obligatòria quan circulin per vies o espais públics, també es pot utilitzat qualsevol altre sistema adaptat al collar on ha de constar el nom de l’animal, els telèfons de contacte de la persona propietària o posseïdora, i fins i tot que està identificat amb microxip. Dur una xapa evita molts ingressos en centres d’acollida ja que, si un ciutadà troba un animal perdut , sempre té l’opció de trucar al telèfon que apareix a la xapa i tornar el gos directament al propietari.